چون سایه های بی امان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بازیچه دست زمان

در این دنیا ماندم چنان

افسرده وحیران

سر گشته ونالان

چون آدمک رنجیر بر دست وپایم

از پنجه تقدیر     من کی رهایم

ای که تو دادی جانم

گو به من تا کی بمانم

آدمی چون آدمک

مخلوقی سر گردانم

چون آدمک زنجیر بر دست وپایم

از پنجه تقدیر     من کی رهایم

 

فروغی

 

/ 0 نظر / 9 بازدید