امروز رفته بودیم کوه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

کدوم کوه؟

همون کوهه که قشگنه

با کی ؟

با همونی  دوستش دارم

خیلی خوش گذشت جای کسی هم خالی نبود چون آرش جای همه رو

پر کرده بود

/ 0 نظر / 7 بازدید