مرسی توپول

13999631.jpg

توپول فکر نمیکردم که توی لوازم آرایش هم سر رشته

داشته باشی

توپوله همه فن حریف

خوب بعضیا اینجوریت دیگه

فلفل نبین چه ریزه درشتاشو سوا کن

/ 0 نظر / 7 بازدید