دروغ گو

توي اين دنيا يه آدم صاف پيدا نميشه ،همه دورغ ميگن تازه اونهايي كه ادعاشون ميشه

قشنگ تر به آدم دروغ ميگن و واسه همينه كه اگه بهشون حرف راست بزني بهت ميگن:

مشكوك ميزني ،خالي نبند

پس كي حرف راست ميزنه

بعضي كارها به ظاهر مهم نيست ولي توي فكرت مثل بمب اتم داغونت ميكنه

خجالت هم چيز بدي نيست.

/ 0 نظر / 10 بازدید