پاييز** زمستون

03.gif

امروز اول مهر بود

من كه ياد خاطرات خوش مدرسه و دانشگاه رفتنمون افتادم

البته خيلي خوشحالم كه باز به فصل پاييز رسيدم چون توي پاييز

من از هميشه بهترم

/ 0 نظر / 5 بازدید