جيگرم خنک شد

آلمان حقش نبود که ببره......برای همين باخت

خبرگزاري فارس: اكبر عبدي در نشست خبري گروه نمايش از خاك تا افلاك به وظيفه دولت در قبال تئاتر اشاره كرد و گفت: اگر دولت به تئاتر و فرهنگ يك جامعه نرسد بايد به چه كاري اهميت بدهد؟ دولت بايد به كارهاي هنري و فرهنگي از جمله تئاتر يارانه بدهد

/ 0 نظر / 12 بازدید