دوستت دارم با همه بد قوليات

ديروز با دوست جونم قرار گذاشتم ازاونجايي كه من آدم خوش قولي

بودمو هستمو خواهم بود وطبق معمول دير اومده بود زياد

بهش سخت نگرفتم چون بيچاره بچه ام از راه دوري اومده بود

منم از بيكاري همش آدامس باد ميكردم وهرس ميخوردم كه

بعضيهاچه قدرآدمو هرس ميدن………

/ 0 نظر / 5 بازدید