يه چندوقتيه كه يه حس خيلي بدي دارم احساس ميكنم دارم خواب ميبينم

خدا جون منو از خواب بيدار كن.

/ 0 نظر / 5 بازدید