عيدتون مبارک

فردا عيده …. عيدتون مبارك

بريدحالش رو ببريد

اما

توي يه روز تعطيل

چي كار ميشه كرد؟؟؟؟؟

هيچي ديگه فقط بخور وبخواب

بري حمام

شيريني هم بخوري بد نيست

/ 0 نظر / 6 بازدید