اگر در سرزمین عجایب زندگی می کردم   
شاید بهتر از  این بود که
هر روز کارهای تکراری انجام بدم و
آخر شب وقتی می خوام بخوابم
احساس کنم که فقط در
یک روز زندگی میکنم
 
 
 از فردا قراره زندگی کنم
/ 0 نظر / 7 بازدید