آخه کدوم آدم عاقلی پنجشنبه زود از خونه مياد بيرون

مگه بچه تو خواب نداری

/ 0 نظر / 2 بازدید