دور شو برو نبينمت

توي زندگي هيچي به اندازه داشتن دوستهاي احمق بد نيست

مثل يكي از دوستاي دوران بچه گيم كه سر اين مسئله مسخره گلد كوئيست

دوستيش رو زير پا گذاشت ورفت … تازه از دسش راحت شده بودم كه امروز

يكي ديگه از دوستام باز همين پيشنهاد رو بهم كرد ولي ايندفعه نذاشتم

اعصابم رو خورد كنه خيلي راحت بهش گفتم نه نه نه نه نه

خيلي جالبه اخه مگه مريضم كه با پاي خودم برم تو چاه …

 

بابا من دروغ گونيسـتم

...

/ 0 نظر / 10 بازدید