من باز اومدم ...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آنقدر دلم دلم این دلم برای اینجا تنگ شده بود

....که داشت می ترکید....

خيلي سخت بود ولی یه جورایی داشتم تنبیه میشدم

...الان همکار دارم فقط اومدم بگم که ...

هنوز زنده ام

/ 0 نظر / 10 بازدید